Przyczyny rozwoju polskiego sektora pożyczek pozabankowych

Z danych statystycznych wynika w sposób jednoznaczny, że polski sektor pożyczek pozabankowych w każdym kolejnym roku rozwija się w tempie coraz bardziej dynamicznym. Już teraz wielu specjalistów i analityków rynkowych jest przekonanych co do tego, że jedynie przysłowiową kwestią czasu jest moment, w którym produkty pożyczkowe oferowane swoim klientom przez firmy bankowe będą stanowić jak najzupełniej równorzędną konkurencję dla kredytów udzielanych przez banki.

Jak chyba wszyscy dobrze pamiętamy, początkowe okresy istnienia rodzimego sektora pożyczek pozabankowych bynajmniej nie wróżyły aż takich sukcesów. Firmy pożyczkowe zajmowały się niemal wyłącznie sprzedażą takich produktów, jak popularne chwilówki, czyli szybkie, łatwo dostępne pożyczki na niewielkie sumy pieniędzy. Jeżeli jednak spojrzymy na dzisiejszy polski sektor pożyczek pozabankowych, szybko zauważymy, że w nawet najmniejszym stopniu nie przypomina on siebie samego jeszcze sprzed kilkunastu lat. Jakie są przyczyny tak głębokich i daleko idących zmian oraz co konkretnie uległo zmianie? Czy tak dynamiczny rozwój sektora pożyczek pozabankowych jest fenomenem specyficznie polskim, czy może jest to bardziej uniwersalna tendencja? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej i postarajmy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania.

Przyczyny rozwoju polskiego sektora pożyczek pozabankowych

Specjaliści są całkowicie zgodni co do tego, że kluczową datą jeżeli chodzi o temat rozwoju firm pożyczkowych, swoistą cezurą, po której wszystko uległo diametralnej przemianie, był rok 2007, czyli moment wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Jak doskonale wiadomo, epicentrum owego kryzysu był amerykański sektor bankowy, a samą przyczynę wielkiego tąpnięcia w światowej gospodarce stanowiła nieodpowiedzialna polityka kredytowa prowadzona przez amerykańskie banki. Jedną z konsekwencji kryzysu było zmuszenie banków na całym świecie przez rządy państw do wprowadzenia radykalnych obostrzeń w zakresie polityki kredytowej. W ten sposób, wielu potencjalnych klientów zostało de facto pozbawionych dostępu do kredytów bankowych.

Oprócz tego, pożyczki udzielane przez banki stały się o wiele droższe, niż były do tej pory. Na rynku szeroko rozumianych pożyczek powstała więc spora luka, którą jednak szybko i z powodzeniem wypełniły firmy pozabankowe. Od czasu kryzysu minęło już dziesięć lat, i możemy aktualnie obserwować, że firmy pożyczkowe stopniowo stają się coraz bardziej równorzędną konkurencją dla banków.

Wynika to z jednej strony z faktu, że, ze względu na swoją bardzo dobrą i wciąż jeszcze się poprawiającą sytuację ekonomiczną firmy pożyczkowe mogą pozwolić sobie na regularne obniżanie oprocentowania udzielanych przez siebie pożyczek. Do tego dochodzą różnego rodzaju bonusy, okazyjne promocje oraz premie lojalnościowe, dzięki czemu korzystanie z pożyczek pozabankowych staje się jeszcze tańsze. Rozwój miał miejsce oczywiście również jeżeli chodzi o sam zakres oferty firm pożyczkowych: nie ogranicza się ona obecnie już do takich rozwiązań, jak pożyczki online, lecz zawiera cały szereg innych, interesujących rozwiązań, by wymienić tylko pożyczki hipoteczne lub długoterminowe pożyczki ratalne.

Post Comment